Kontakt

KVASNICA, spol. s r.o.


Strojárenská 14

  900 27 Bernolákovo

   tel.: 02/4564 9724, 0903 728 849

    fax.: 02/45649725


    kvasnica-trojkolky@stonline.sk

    imgimg2img3img4

     

    Zdravotnícka pomôcka 

    V ZOZNAME ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK je náš výrobok zaradený ako trojkolesový vozík na nožný pohon s kódovým číslom:
    L52900 štandard
    L52901 junior

    Príslušenstvo
    L53545 Pedál s klipsou
    L53546 Držiak barle

    Kto to zaplatí?

    Poukaz na zdravotnícku pomôcku je oprávnený vypísať odborný lekár alebo ošetrujúci lekár na základe odporúčania odborného lekára.

    Poukaz musí potvrdiť revízny lekár Vašej zdravotnej poisťovne.

    Zdravotné poisťovne uhrádzajú trojkolesový bicykel v plnej výške.