Trojkolesový bicykel - JUNIORTrojkolesový bicykel - ŠTANDARDTrojkolesový bicykel - video

 

Zdravotnícka pomôcka 

V ZOZNAME ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK je náš výrobok zaradený ako trojkolesový vozík na nožný pohon s kódovým číslom:
L52900 štandard
L52901 junior

Príslušenstvo
L53545 Pedál s klipsou
L53546 Držiak barle

Kto to zaplatí?

Poukaz na zdravotnícku pomôcku je oprávnený vypísať odborný lekár alebo ošetrujúci lekár na základe odporúčania odborného lekára.

Poukaz musí potvrdiť revízny lekár Vašej zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú trojkolesový bicykel v plnej výške.